Limba română este denumită şi “limba maternă” deoarece tatăl rareori ajunge să vorbească.